Điều khoản dịch vụ

VIỆC BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Instabridge.com ("Trang web") được điều hành bởi Degoo Backup AB, một công ty được thành lập theo luật pháp Thụy Điển với số đăng ký công ty 556886-0729 ("Chúng tôi", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" hoặc "Công ty"). Công ty cung cấp một ứng dụng phần mềm gọi là "Instabridge" ("Instabridge" hoặc "Ứng dụng"). Khi (i) tải xuống, cài đặt, kích hoạt và/hoặc sử dụng Ứng Dụng hoặc (ii) sử dụng hoặc truy cập Trang Web ((i) và (ii) gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn ("Người Dùng" hoặc "Bạn") đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận bị ràng buộc bởi (a) các Điều Khoản Dịch Vụ này, (b) Chính Sách Bảo Mật và (c) Chính Sách Cookie (((a), (b) và (c) gọi chung là "Điều Khoản"), và bất kỳ sửa đổi nào có thể được thực hiện đối với các Điều khoản này theo thời gian. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

TÊN NGƯỜI DÙNG VÀ MẬT KHẨU

Bạn không cần phải tạo tài khoản người dùng để có thể sử dụng Dịch vụ, nhưng nếu bạn chọn tạo tài khoản người dùng, bạn có thể chọn tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chọn tạo tài khoản người dùng, tên người dùng và mật khẩu mà bạn chọn không được là: có hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc, khiêu dâm, phỉ báng, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi có quyền thay đổi tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn nếu theo ý kiến của chúng tôi, chúng vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này.

Khi tạo tài khoản người dùng, bạn sẽ được yêu cầu gửi một số thông tin nhất định về bản thân như tên người dùng và địa chỉ email của bạn. Thông tin sẽ được sử dụng để cung cấp Dịch vụ cho bạn và xuất bản danh sách hàng đầu trên Instabridge, do đó tiết lộ tên người dùng của bạn cho những người dùng khác.

Khi tạo tài khoản người dùng trên Instabridge, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng thừa nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật của chúng tôi (có sẵn tại đây https://instabridge.com/chính sách bảo mật/) áp dụng cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

Tài khoản của bạn là cá nhân và bạn không được phép chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đăng nhập tài khoản người dùng của mình và bạn sẽ không tiết lộ (cố ý hoặc do sơ suất) thông tin đăng nhập tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản người dùng của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Nếu bạn có lý do để tin rằng bất kỳ bên thứ ba nào đã có quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đình chỉ quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn trên Instabridge Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bất kỳ bên thứ ba nào đã có quyền truy cập bất hợp pháp vào Tài khoản Người dùng của bạn.

QUYỀN SỞ HỮU

Công ty hoặc người cấp phép của Công ty sở hữu tất cả các tài liệu và tài sản trí tuệ tạo thành một phần của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, mã nguồn, văn bản, hình ảnh, biểu tượng, nhãn hiệu, biểu trưng và / hoặc âm thanh. Sử dụng Dịch vụ không cung cấp cho Người dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các tài liệu đó.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ không cho phép Bạn khai thác theo bất kỳ cách nào bất kỳ phần nào của hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc tạo ra các dẫn xuất của Dịch vụ. Bạn đồng ý không giả mạo Dịch vụ hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc mã nguồn nào từ Dịch vụ. Bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều vi phạm các Điều khoản này và có thể không có bất kỳ cảnh báo trước nào dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của Bạn và cấm tạo tài khoản mới.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Instabridge có thể yêu cầu Người dùng đăng nhập bằng tài khoản từ các dịch vụ của bên thứ ba. Mật khẩu vào tài khoản bên thứ ba của Người dùng không được chúng tôi chia sẻ hoặc truy cập. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn minh bạch với Bạn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn được quy định bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nhấp vào đây để đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web của bên thứ ba (và không trực tiếp tại Trang web), ví dụ: khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc các tài khoản khác của bạn để đăng nhập vào Dịch vụ, sẽ được chia sẻ với chủ sở hữu trang web của bên thứ ba đó. Thông tin của bạn có thể phải tuân theo các chính sách bảo mật cũng như các điều khoản sử dụng của các trang web của bên thứ ba đó.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Là một Instabridge Người dùng, Bạn sẽ có thể cấp cho Người dùng khác quyền truy cập Internet thông qua mạng Wi-Fi mà bạn có quyền truy cập. Ngược lại, khác Instabridge người dùng sẽ có thể cấp cho Bạn quyền truy cập Internet thông qua mạng Wi-Fi mà họ có quyền truy cập. Khi chia sẻ mạng Wi-Fi của riêng Bạn với người khác, Bạn có trách nhiệm đảm bảo hành động này không vi phạm các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng của Bạn với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của Bạn hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào đối với mạng Wi-Fi. Nếu Bạn có thể truy cập mạng Wi-Fi không thuộc sở hữu của Bạn, Bạn chỉ có thể chia sẻ mạng này với những người khác thông qua Instabridge nếu Bạn đã được chủ sở hữu cho phép làm như vậy và thông báo cho chủ sở hữu về Instabridge Điều kiện. Bạn và / hoặc chủ sở hữu cũng phải đảm bảo hợp đồng của chủ sở hữu với ISP không bị vi phạm bởi việc Bạn chia sẻ mạng. Instabridge không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc Bạn hoặc người dùng khác tuân thủ các điều khoản và điều kiện của ISP.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn có quyền sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể để đảm bảo sử dụng Dịch vụ và Wi-Fi an toàn. Tuy nhiên, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc ai đó có thể sử dụng, xâm nhập, hack, phá hủy hoặc bất kỳ truy cập trái phép nào vào mạng Wi-Fi. Chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm về các xâm nhập hoặc hack tiềm ẩn đối với thiết bị của Người dùng (chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.) mà Ứng dụng được cài đặt hoặc bất kỳ truy cập trái phép nào vào mạng do hành động đó. Hơn nữa Instabridge không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng của mạng Wi-Fi hoặc chức năng của kết nối internet hoặc phần cứng mà Người dùng sử dụng.

Khi Bạn đã có được quyền truy cập Internet thông qua người khác Instabridge mạng Wi-Fi của người dùng, Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tiêu thụ quá nhiều băng thông, có thể là để tải lên hoặc tải xuống. Bạn cũng đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Instabridge để truy cập hoặc phân phối bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào. Hơn nữa, Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào xâm chiếm người khác Instabridge quyền riêng tư của người dùng hoặc cố gắng truy cập bất hợp pháp vào mạng và bộ định tuyến của người dùng khác.

Nếu bạn tin rằng Dịch vụ được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp hoặc cho các mục đích không phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@degoo.com hoặc Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

Quyền sử dụng Dịch vụ của bạn giới hạn Bạn chỉ truy cập thông qua giao diện người dùng đồ họa do Chúng tôi cung cấp. Bạn không được phép cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ, máy tính, mật khẩu, tài khoản của Người dùng khác, Mật khẩu người dùng, dữ liệu Người dùng hoặc bất kỳ phần nào khác hoặc toàn bộ Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền từ chối Người dùng truy cập Dịch vụ bất cứ lúc nào, chấm dứt tài khoản của Người dùng hoặc cấm Người dùng nếu chúng tôi có lý do để tin rằng Người dùng vi phạm Điều khoản.

BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn chịu trách nhiệm với chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lạm dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi liên quan đến mọi khiếu nại, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý hợp lý), thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và tổn thất mà chúng tôi phải chịu phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này.

Trong phạm vi được pháp luật bắt buộc cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn ở mất lợi nhuận, mất thu nhập, mất doanh thu, gián đoạn kinh doanh hoặc tổn thất thiện chí phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với bạn.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Dịch vụ này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi thay đổi bắt đầu áp dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin đó bằng cách thông báo rõ ràng trên Trang web hoặc qua email đến địa chỉ email do bạn cung cấp.

Bạn có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đang vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này. Hơn nữa, chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi, ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng cung cấp Dịch vụ mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc nếu luật pháp hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng đó.

GÁN

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ và giấy phép nào được cấp theo các Điều khoản Dịch vụ này. Chúng tôi có thể chuyển nhượng và chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này mà không cần sự đồng ý của bạn và không cần thông báo cho bạn.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Trang web và Dịch vụ được cung cấp 'nguyên trạng' mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào và việc bạn sử dụng Dịch vụ hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm. Chúng tôi không cấp bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý hoặc cách khác, về khả năng truy cập, chất lượng, sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể, sự phù hợp hoặc độ chính xác nào của Trang web hoặc Dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn không nên tin tưởng vào tính chính xác của Dịch vụ và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến chức năng của Dịch vụ.

Có thể có những tình huống khi Dịch vụ sẽ không thể truy cập được, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì cần thiết và các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, mà chúng tôi sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản hoặc việc áp dụng nó được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào, sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản và sẽ bị giới hạn hoặc loại trừ khỏi thỏa thuận trong phạm vi tối thiểu cần thiết để các Điều khoản vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Thỏa thuận đầy đủ với Người dùng theo Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Thụy Điển, không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án Thụy Điển, với Tòa án quận Stockholm là sơ thẩm, trừ khi luật bắt buộc có quy định khác.