Privacy policy

Vi värdesätter din integritet och vill vara ansvarsfulla och rättvisa mot dig samt transparenta mot dig när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Allmän information
Degoo Backup AB, org.nr. Nej. 556886-0729, (“vi”, “oss” eller “vår”), äger och driver webbplatsen https://instabridge.com och Instabridges mobilapplikation (“Tjänsten” eller “Instabridge”). Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in från dig när vi använder tjänsten (enligt definitionen i våra användarvillkor: https://instabridge.com/terms-of-service/)

Denna integritetspolicy (“Sekretesspolicy”) innehåller en policyförklaring angående vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, med vilka vi kan dela dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Denna integritetspolicy talar om för dig vad du kan förvänta dig när vi samlar in och använder personuppgifter om dig som du delar med oss ​​när du använder vår tjänst.

Bearbetade data
Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data
Om du bestämmer dig för att skapa ett användarkonto på Instabridge kommer vi att begära viss information från dig, som kan inkludera ditt användarnamn, lösenord, e-postadress och profilbild. I händelse av att du väljer att logga in med dina referenser från en tredjepartsapp (som Facebook eller Google), ger du oss tillåtelse att få din autentiseringsinformation, såsom ditt användarnamn, e-postadress och krypterade åtkomstuppgifter. Dessutom kan vi samla in annan information som är tillgänglig via ditt tredjepartsappkonto, såsom din profilbild, land och hemstad, födelsedatum, kön och nätverk. Det är viktigt att notera att appen laddar upp användarnas primära kontoinformation till https://api.instabridge.com.

När du använder tjänsten kan vi be dig om viss information inklusive men inte begränsat till information om din användning av tjänsten, din IP-adress, enhets-ID, tid, BSSID och SSID (Wi-Fi-nätverksnamn), SIM-kortidentifierare (IMEI) ), MAC-adress för åtkomstpunkt, signalnivå, inloggningssteg för captive portal och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt Tjänsten. Vi samlar också in ytterligare punkter som är intressanta för att mäta och analysera nätverks- och internetprestanda. Vi samlar också in information som vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Om du har kopplat ditt användarkonto till oss till en tredjepartsapplikation kan vi få liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten från sådana kanaler.

Vi samlar in, lagrar och använder din personliga information inklusive ditt användarnamn och e-postadress och information om hur du använder och får åtkomst till Tjänsten eftersom det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsten som efterfrågas av dig i enlighet med avtalet mellan dig och oss. Om du inte förser oss med denna information kommer vi inte att kunna förse dig med tjänsten.

Vi samlar inte in eller lagrar medvetet personligt identifierbar information från någon under 13 år såvida inte eller annat än vad som är tillåtet enligt lag. GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA VÅR APP REPRENTERAR DU OCH GARANTERAR DU OSS ATT DU ÄR 13 ÅR ELLER ÄLDRE. Om vi ​​blir medvetna om att vi har fått personligt identifierbar information från någon under 13 år kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att ta bort den informationen från våra register.

Spårnings- och cookiesdata
Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. I denna policy använder vi termen “cookies” för cookies och all sådan liknande teknik.

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder och deras syften:

Funktionella cookies: Vi använder funktionella cookies för att driva vissa funktioner på webbplatsen i enlighet med dina val, vilket innebär att när du fortsätter att använda eller kommer tillbaka till webbplatsen kommer webbplatsen att tillhandahållas som du tidigare har begärt, t.ex. komma ihåg ditt användarnamn och anpassning av webbplatsen.
Analytics-cookies: Vi använder analytiska cookies för att analysera hur webbplatsen nås, används eller fungerar. Vi använder informationen för att underhålla, driva och förbättra webbplatsen.
Tredjepartscookies: Vi kan tillåta våra partners att använda cookies på webbplatsen för samma ändamål som anges ovan. Vi kan också använda tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar för att använda cookies för de syften som anges ovan.
Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.
Annonscookies: Annonscookies används för att ge dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.
Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta support@degoo.com.

Syfte med behandlingen och rättslig grund
Vi kommer att behandla informationen som anges ovan för följande ändamål och baserat på följande rättsliga grund:

Syftet med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

1. För att administrera ditt konto, för att aktivera och tillhandahålla Tjänsten och integration med tjänster från tredje part, och för att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten, och att i övrigt tillhandahålla Tjänsten i enlighet med villkoren för tjänsten

Nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst som du begärt i enlighet med avtalet som gjordes mellan dig och oss när du gick med på våra användarvillkor.

2. Att publicera topplistor på Instabridge

Samtycke.

När du har gett oss ditt samtycke kommer vi att publicera ditt användarnamn och din bild på Instabridges topplistor.

3. För att förse dig med marknadsföring av våra och våra närståendes produkter och tjänster

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande berättigade intresse:

Instabridges intresse av att erbjuda produkter och tjänster som möter kundernas behov och önskemål.
4. För att informera dig om uppdateringar av tjänsten eller användarvillkoren och skicka dig varningar eller meddelanden via e-post angående ändringar av tjänsten

Nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst som du begärt i enlighet med avtalet som gjordes mellan dig och oss när du gick med på våra användarvillkor.

5. Att, antingen direkt eller genom någon av våra tjänsteleverantörer, kommunicera med dig för deltagande i undersökningar via aviseringar eller andra meddelanden

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande berättigade intresse:

Instabridges intresse av att veta vad du tycker om Tjänsten för att vi ska kunna förbättra Tjänsten.
6. För att förbättra och utveckla Tjänsten eller nya tjänster och produkter och att analysera din användning av Tjänsten

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande berättigade intresse:

Ibland är vår användning av dina personuppgifter för ändamål som är underordnade till tillhandahållandet av Tjänsten. Under dessa omständigheter anser vi att vi har ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter och tror att fördelarna med denna lagring och användning av dina personuppgifter kommer att uppväga eventuella effekter på dig och inte onödigt skada dina rättigheter eller friheter.
7. För att säkerställa Tjänstens tekniska funktion och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren

Nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst som du begärt i enlighet med avtalet som gjordes mellan dig och oss när du gick med på våra användarvillkor.

8. För att behandla dina köp och transaktioner.

Nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst som du begärt i enlighet med avtalet som gjordes mellan dig och oss när du gick med på våra användarvillkor.

9. Att genomföra partnerkampanjer.

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande berättigade intresse:

Det ligger i vårt legitima intresse att förse dig med partnerkampanjer som du kan vara intresserad av.
10. Att tillåta tredjepartsannonsörer att använda spårningsteknik på våra tjänster.

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande berättigade intresse:

det ligger i vårt legitima intresse att rikta annonser så att användarna ser relevanta annonser för att främja vår tjänst och vår affärsverksamhet.

11. För att tillhandahålla eller visa reklam baserat på de Personuppgifter du tillhandahåller eller som vi samlar in genom Tjänsten.

Samtycke

När du har gett oss ditt samtycke kommer vi att tillhandahålla personlig reklam.

12. För att upprätthålla villkoren för tjänsten, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och även tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet vid behov

Berättigat intresse.

Efter en intresseavvägning där vi har strävat efter följande legitima intressen:

vårt intresse av att utreda misstankar om och vidta åtgärder mot missbruk av eller skada på vår tjänst;
vårt och/eller tredje parts intresse av att undersöka och producera bevis avseende brottslig verksamhet, bedrägeri och andra hot mot dess intressen;
Svenska eller utländska myndigheters intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och samla in bevis för sådana ändamål.

13. Att uppfylla krav enligt lag och/eller att följa förfrågningar från tillsynsorgan eller brottsbekämpande myndigheter

Nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Utlämnande av personuppgifter
Vi kan komma att dela och avslöja dina personuppgifter till följande parter under följande omständigheter:

Tredjepartsapplikationer
Om du ansluter ditt Instabridge-konto till en tredje parts applikation eller använder en tredje parts applikation för att logga in på Instabridge, kan vi automatiskt dela din aktivitet och aktivitet, dina händelser (inklusive generiska applikationshändelser (som applikationsinstallation och applikationsstart) och andra standarder loggning för produktstatistik), ditt användar-ID och aktivitetsrelaterade berättelser med den tjänsten. Du förstår och samtycker till att sådan information kan tillskrivas ditt konto i tredjepartsapplikationen.

Du förstår och samtycker till att en tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig styrs av tredjepartsapplikationens sekretesspolicy och dina inställningar på den relevanta tjänsten, och Instabridges användning av sådan information styrs av denna integritetspolicy och dina Instabridge-kontoinställningar.

Tredje parts tjänsteleverantörer
Vi kommer att dela information med tredje parts tjänsteleverantörer för att underlätta vårt tillhandahållande av tjänsten eller för att sådan tredje parts tjänsteleverantör ska kunna tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Detta kommer att inkludera:

IT-infrastrukturföretag som underlättar vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig; och
andra tredjepartstjänsteleverantörer, såsom värdleverantörer eller andra IT-tjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla Tjänsten eller spåra din användning av Tjänsten och tjänsteleverantörer för reklam och undersökningar för att hjälpa oss i vår kommunikation med dig och för att bättre förstå din användning av tjänsten.
Dessa företag är behöriga att använda dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.

Intressebaserad reklam
Vi och våra tredjepartspartners samlar också in information om Användare och deras mobila enheter och nätverk, inklusive för ändamål som intressebaserad reklam. När du installerar vår app, och när du använder vår app, efter ditt uttryckliga samtycke, samlar vi in ​​viss personlig information i hashad eller fördunklad form, såsom (a) din e-postadress, (b) din Google-, Facebook- eller annan sociala nätverksprofil , i den mån det är tillgängligt, (c) din åldersgrupp, (d) ditt land och språk, (e) enhetsbaserade reklamidentifierare och (f) information om din mobila enhet såsom typ av enhet, operativsystemversion och typ , enhetsinställningar, tidszon, operatör och IP-adress, om tillämpligt, MAC-adress för din mobila enhet, och (g) namnet på din mobiloperatör och hastighetstestinformation om prestandan för ditt mobila nätverk.

Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker appen. Dessa företag kan använda information om dina besök på appen och andra webbplatser som finns i webbkakor för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. En av dessa partners är AppVestor, som respekterar användarnas grundläggande juridiska rättigheter till dataskydd och integritet. Klicka på följande länk för att komma åt AppVestors sekretesspolicy

Appvestors sekretesspolicylänk: https://legal.appvestor.com/privacy-policy/

Medan vår app är installerad på din mobila enhet, oavsett om du använder vår app eller inte, spårar vi regelbundet din exakta geografiska plats. När du använder vår app samlar vi in ​​dina sökfrågor, inklusive städer och platser som du söker efter.

Alla Användarbetalningar för betalversionen av vår App hanteras via portalen som upprättats av utgivaren av operativsystemet för Användarens mobila enhet (iOS App Store, Google Play, etc.).

De flesta mobila plattformar (iOS, Android, etc.) har definierat vissa typer av enhetsdata som appar inte kan komma åt utan ditt samtycke, och har olika tillståndssystem för att få ditt samtycke. iOS-plattformen kommer att varna dig första gången vår app vill ha tillstånd att komma åt vissa typer av data och låter dig samtycka (eller inte samtycka) till den begäran. Android-enheter kommer att meddela dig om de behörigheter som vår app söker innan du använder appen första gången, och genom att använda appen samtycker du till dessa behörigheter.

Vi och våra tredjepartspartner kan använda informationen vi samlar in för att:

tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, utveckla nya funktioner och skicka produktuppdateringar och administrativa meddelanden;
utföra interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning och forskning;
skicka, eller rekommendera, annonser och annan kommunikation som vi tror kommer att vara av intresse för dig och på annat sätt anpassa våra tjänster, även känd som intressebaserad reklam.
För att välja bort intressebaserad annonsering, se följande instruktioner om hur du använder dina enhetsinställningar för att välja bort:

iOS/Apple: https://support.apple.com/en-us/HT202074
Android/Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Observera att om du väljer bort intressebaserad annonsering kan du fortsätta att få kontextuella annonser baserade på annan icke-personlig information, till exempel annonser relaterade till innehållet i den produkt du använder.

VPN-datainsamling
När du använder vår VPN-tjänst

Vi behåller endast följande data kopplade till ditt konto:

Totalt antal byte överförda under en 30-dagarsperiod.
Tidsstämpel för din senaste aktivitet på vårt VPN-nätverk.
Dessa data används för att upprätthålla begränsningar av gratisnivåer, förhindra missbruk och rensa bort inaktiva konton.

Följande data lagras INTE:

Källa IP
Webbplatser du besökte
Historiskt register över VPN-sessioner
När du är aktivt ansluten till en server
Under hela din anslutning lagras följande i serverns minne.

Dessa data kasseras omedelbart när du kopplar från:

OpenVPN/IKEv2 användarnamn
Tid för anslutning
Mängden överförd data
Följande data lagras på en central plats:

Antal parallella anslutningar vid varje given tidpunkt för att förhindra skenande missbruk och kontodelning.
En räknare ökas som lagrar det totala antalet nedladdade/uppladdade byte under en 30-dagarsperiod.
Allt som inte nämns ovan lagras inte.
Vårt skräddarsydda system eliminerar behovet av att lagra data helt. Denna data finns bara i serverns minne när du är ansluten och kasseras omedelbart av VPN-servern när du kopplar från. Eftersom det inte loggas in i en permanent databas finns det inget att ta bort.

För att välja bort vår användning av den personliga information som vi samlar in om dig för reklamändamål, vänligen kontakta oss på support@degoo.com med en begäran om att vi inte använder din personliga information för reklamsyften, och vi kommer att respektera den begäran.

Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden
När vi svarar på domstolsbeslut, eller juridisk process, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot juridiska anspråk. När vi tror efter eget gottfinnande är det nödvändigt att dela information för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor, eller som annars krävs enligt lag.

Sammanslagning eller förvärv
När vi behöver överföra information om dig om vi förvärvas av eller slås samman med ett annat företag. Om vi ​​är inblandade i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kommer du att meddelas efteråt via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst om varje förändring i ägande eller användning av dina personuppgifter , såväl som alla val du kan ha angående dina personuppgifter.

Andra användare
Ditt användarnamn och din bild kan komma att avslöjas för andra användare av tjänsten.

Vi kan komma att använda din personliga information utan din vetskap eller samtycke där vi tillåts eller krävs enligt tillämplig lag eller regulatoriska krav att göra det.

Internationella överföringar av dina personuppgifter
Om du befinner dig i Europeiska unionen (“EU”) kan vi komma att överföra personuppgifter som vi samlar in från dig till tredje parts leverantörer och betrodda partners i länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) (inklusive till USA) eller till våra partners/relaterade tredje parter i samband med ovanstående syften. Samma regel gäller för användare utanför EU, det vill säga dina uppgifter kan överföras utanför det land från vilket de ursprungligen samlades in. Var medveten om att länder utanför EU/EES kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som EU/EES, även om vår insamling, lagring och användning av din personliga information kommer att fortsätta att styras av denna integritetspolicy.

Vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att landet där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts som “tillräckligt” av EU-kommissionen enligt artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) eller om dina personuppgifter kommer att överföras till ett land som EU-kommissionen inte anser har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs enligt tillämplig lag för att sådan överföring av information över gränserna ska vara förenlig med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES där; (i) överföringen skyddas genom användning av EU-modellklausuler (enligt artikel 46.2 i GDPR) eller (ii) där mottagaren är certifierad enligt US-EU Privacy Shield Framework (enligt artikel 45 i GDPR).

Genom att installera eller använda appen samtycker du till dessa överföringar av information till andra länder och till tjänsteleverantörer.

Du kan hitta ytterligare information om reglerna för dataöverföring utanför EU/EES, inklusive de mekanismer som vi litar på, på Europeiska kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data) -skydd_sv).

Datalagring
Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du har ett konto i Tjänsten eller så länge som vi behöver behålla några personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal. Efter detta kommer dina personuppgifter att raderas.

Länkar till andra webbsidor
Observera att tjänsten och vår webbplats innehåller länkar och sidor till andra webbplatser som drivs av tredje part. Observera att denna integritetspolicy endast gäller de personuppgifter som vi samlar in via tjänsten och vår webbplats och vi kan inte vara ansvariga för personuppgifter som tredje part kan samla in, lagra och använda via deras webbplats när du hänvisas till sådana andra webbplatser. Sekretesspolicyn för varje sådan tredje parts webbplats kommer att styra informationen som samlas in från dig på den tredje parts webbplats; därför bör du alltid läsa sekretesspolicyn för varje sådan webbplats du besöker noggrant.

säkerhet
Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling.

Även om vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss, kan ingen överföring över Internet någonsin garanteras säker. Observera därför att vi inte kan garantera säkerheten för någon personlig information som du överför via Internet till oss.

Meddelande om ändringar
Om vi ​​gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom publicering på vår webbsida. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att ge dig ytterligare, framträdande meddelande som är lämpligt under omständigheterna och, där så krävs enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och information om behandlingen.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller irrelevanta personuppgifter om dig rättade och med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om till exempel någon av följande grunder gäller: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in eller på annat sätt behandlats, eller om du återkallar samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen. Observera att vi inte är skyldiga att radera personuppgifterna om vi kan visa att behandlingen är nödvändig, till exempel för att uppfylla en rättslig skyldighet som Instabridge lyder under, såsom bokföringsregler eller upprättande, utövande eller försvar. av ett rättsligt anspråk, eller när det finns andra legitima skäl att behålla uppgifterna.

Vidare har du rätt att begära att Instabridge begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna kan behandlingen begränsas under en period som gör det möjligt för Instabridge att verifiera riktigheten av personuppgifterna. data eller om Instabridge inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syften men du behöver personuppgifterna för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att, på grunder som hänför sig till din speciella situation, när som helst invända mot Instabridges behandling av dina personuppgifter om behandlingen är baserad på till exempel legitima intressen, inklusive marknadsföring och/eller profilering utifrån ett legitimt intresse. Om du invänder mot sådan behandling kommer Instabridge inte längre att ha rätt att behandla dina personuppgifter baserat på sådan rättslig grund, såvida inte Instabridge kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och frihet eller om den utförs för etableringen , utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till Instabridge, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan Instabridge försöker förhindra detta, där Instabridges behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på ett kontrakt och behandlingen utförs på automatiserade sätt. Du har i sådana fall rätt att begära att personuppgifterna från Instabridge ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.

Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som givits till Instabridge för behandling av dina personuppgifter t.ex. för marknadsföringsändamål. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades och att Instabridge under vissa omständigheter kan ha en annan laglig grund för behandlingen och därför kan ha rätt att fortsätta behandlingen .

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och/eller anser att den strider mot tillämplig lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd (“DPA”) (som till DPA i ditt land där hemvist, dataskyddsmyndigheten i det land där du arbetar eller dataskyddsmyndigheten i det land där den påstådda intrånget har inträffat).

För att utöva ovan nämnda rättigheter vänligen kontakta oss på följande adress: support@degoo.com eller Degoo Backup AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. För att säkerställa att du får ett snabbt svar, vänligen ange i ditt brev ditt fullständiga namn och, i förekommande fall, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes för registreringen. Vi kan begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på någon begäran du gör.

Språk
Denna integritetspolicy skrevs på engelska. Om du läser en översättning och den strider mot den engelska versionen av denna sekretesspolicy, ska den engelska versionen ha företräde som den auktoritativa och korrekta versionen.