Giữ kết nối

Trải nghiệm tính di động thực sự: Nhận một eSIM và tận hưởng kết nối toàn cầu, liền mạch.

Mua 1 GB với giá 2,99 US$

Không có phí chuyển vùng

Trải nghiệm tính di động thực sự mà không mất phí chuyển vùng.

Hiệu lực 7 ngày

Dữ liệu của bạn có thể được sử dụng trong 7 ngày.

73 quốc gia

Tận hưởng kết nối liền mạch ở nhiều quốc gia.

Android và iOS

Sử dụng Instabridge ứng dụng để quản lý và nạp tiền vào dữ liệu của bạn.